drukschakelaars

Een drukschakelaar is een relatief eenvoudig elektrisch apparaat dat een elektrisch contact opent of sluit wanneer een bepaalde druk wordt bereikt. Drukschakelaars worden dan ook gebruikt om een bepaalde actie te activeren of juist te deactiveren. Simpel gezegd om iets AAN of UIT te zetten; bijvoorbeeld een pomp of een alarm. Het instrument bestaat uit twee basiscomponenten: een sensor en een schakelaar. De sensor meet de druk van het gas of de vloeistof en beweegt de schakelaar wanneer de vooraf ingestelde druk wordt bereikt. Hierdoor sluit of verbreekt het elektrische circuit.

Onze drukschakelaars worden gebruikt om de druk van een gas of vloeistof te regelen. Maar ook om mensen en kostbare apparatuur te beschermen tegen schade door over- of onderdruk door alarmen te activeren wanneer de druk van een gas of vloeistof buiten een veilige of gewenste bandbreedte valt.

 Kies uit de volgende typen drukschakelaars:

Membraan Drukschakelaar

Dit type drukschakelaar bestaat uit een elastisch membraan dat buigt onder invloed van de druk. Deze vervorming veroorzaakt een schakelactie. Wordt bijvoorbeeld gebruikt in HVAC-systemen voor het bewaken van luchtdruk in verwarmings- en koelsystemen. Ook in de industriële procescontrole voor drukdetectie in verschillende toepassingen.

Kolfdrukschakelaar (Bourdonbuis)

Dit instrument maakt gebruik van een gebogen metalen buis (Bourdonbuis) die reageert op drukveranderingen. Deze buis zet uit of krimpt, wat leidt tot beweging van een aangesloten mechanisme. Wordt gebruikt in de olie- en gasindustrie voor het meten van druk in leidingen en tanks, maar ook in de procesindustrie bij drukbewaking in chemische en petrochemische processen.

Vacuümschakelaar

De werking van dit type is vergelijkbaar met een drukschakelaar, maar is specifiek ontworpen om veranderingen in vacuümniveaus te detecteren. Je vindt deze schakelaars terug in de verpakkingsindustrie voor het controleren van vacuümverpakkingssystemen. Maar ook in laboratoriumapparatuur voor het monitoren van vacuümprocessen.

Verschildrukschakelaar

Dit type schakelaar detecteert het verschil in druk tussen twee punten en activeert een schakelactie op basis van dit verschil. Verschildrukschakelaars vind je in HVAC-systemen om luchtstroom in ventilatiesystemen te regelen of als filterbewaking vervuiling in filtersystemen te detecteren.

Elektronische Drukschakelaar

Zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt dit type schakelaar elektronische sensoren om drukveranderingen te meten en schakelacties te activeren. Je vindt ze bijvoorbeeld in de automobielindustrie voor het bewaken van oliedruk in motoren en in hydraulische systemen waar zij de druk in hydraulische installaties controleren.

Piston-type Drukschakelaar

Deze schakelaars maken gebruik van een zuiger die reageert op drukveranderingen en een schakelactie veroorzaakt. Ze worden gebruikt voor het regelen van stoomdruk in industriële stoomketels en in energiecentrales waarbij ze de druk in stoomturbines monitoren.