Flowswitches

Flowswitches – of stromingsschakelaars – zijn sensoren die worden gebruikt om te detecteren of er gas, vloeistof of vaste stof (zoals bulk) door een buis stroomt. In industriële toepassingen worden zij bijvoorbeeld gebruikt om pompen te starten en stoppen, lopende banden te regelen, om de waterkwaliteit te controleren of simpelweg de veiligheid te waarborgen.

Industriële flowschakelaars worden gebruikt om de stroomsnelheid van vloeistoffen, gassen vaste stoffen te bewaken en te schakelen (switch) bij bepaalde vooraf ingestelde waarden. Hieronder verklaren we enkele van de door ons gevoerde typen i.c.m. met hun werking en toepassingsgebieden.

Mechanische flowswitches

Deze stromingsschakelaars bevatten een bewegend mechanisch element, Bijv. een schoep, een paddel of een vlotter die reageert op de stroming van het medium. Wanneer de stroomsnelheid een de bepaalde drempelwaarde bereikt, wordt het mechanische element geactiveerd, waardoor een schakelaar wordt geopend of gesloten. Dit type wordt bijvoorbeeld gebruikt bij koelwatersystemen om de circulatie van koelwater in machines te bewaken. Of bij hydraulische systemen waarbij er een minimale stroomsnelheid moet worden gedetecteerd om smering van het systeem te waarborgen.

Thermische flowschakelaars

Thermische flowschakelaars meten de temperatuur van een verwarmingslichaam dat zich in het stromende medium bevindt. Wanneer de stroomsnelheid onder een bepaalde drempel zakt, neemt de temperatuur van het verwarmingselement toe, wat leidt tot een schakelactie. Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij verwarmingssystemen om de circulatie van vloeistof in systewm te controleren. Of bij industriële ovens waarbij de koeling van verhitte gassen moet worden bewaakt.

Doppler flowswitches

Deze instrumenten maken gebruik van ultrasone geluidsgolven die worden gereflecteerd door deeltjes in het stromende medium. Veranderingen in frequentie (het Doppler-effect) worden gedetecteerd, wat aangeeft dat er beweging in het medium is. RWZI’s en afvalwaterbehandeling maken gebruik van deze flowschakelaars om de stroming van vloeistoffen in leidingen te bewaken. Ook in de mijnbouw worden deze instrumenten gebruikt om de aanwezigheid van vloeistof in leidingen te detecteren.

Elektromagnetische flowschakelaars

Elektromagnetische flowschakelaars meten juist weer de spanning die wordt opgewekt wanneer een geleidende vloeistof door een magnetisch veld stroomt. Wanneer de stroomsnelheid een bepaalde drempel bereikt, wordt een schakelaar geactiveerd. In de chemische industrie wordt van dit soort stromingsschakelaars gebruik gemaakt om de stroming van corrosieve vloeistoffen te bewaken.  En ook bij waterbehandeling kunnen deze schakelaars de doorstroming van water in leidingen regelen.

Ultrasone flowswitches

Ultrasone flowswitches meten de tijd die ultrasone geluidsgolven nodig hebben om door het stromende medium te reizen. Wanneer de stroomsnelheid een vooraf ingestelde waarde bereikt, wordt de schakelaar geactiveerd. Dit type is zeer bruikbaar voor de chemische industrie waar de doorstroming van chemicaliën moet worden bewaakt. Ook in het geval van HVAC-systemen waar de aanwezigheid van water in leidingen moet worden gedetecteerd.