Niveaumeters

Niveaumeters zijn onmisbare instrumenten in de procesindustrie. Onze niveaumeters worden ingezet om het vulniveau in opslagtanks, silo’s, IBC’s, productvaten of scheepstanks te meten en te bewaken. Onder de instrumenten vind je een korte uitleg over de verschillende meetprincipes.

fabrikant
2
1
1
11
12
2
techniek
3
10
6
1
3
7
1
vloeistof
9
12
10
19
8
toepassing
5
4
2
4

Laser niveaumeters

Laser niveaumeters zenden laserstralen uit naar het medium en meten de tijd die het licht nodig heeft om terug te keren na reflectie op het oppervlak van het medium. Kan in zeer verschillende industrieën worden gebruikt, zowel bij de meting van vaste stoffen als vloeistoffen.

Ultrasone niveaumeters

Dit soort niveaumeters gebruiken ultrasone geluidsgolven die worden uitgezonden naar het medium in de tank. De tijd die het duurt voordat de echo weer naar het is teruggekeerd (het zgn. looptijdverschil-principe), wordt gebruikt om de afstand tot het niveau van het medium te berekenen. Dit soort niveaumeters worden bijvoorbeeld toegepast in de watervoorziening om de waterstanden in reservoirs te meten. De chemische industrie gebruikt ultrasone niveaumeters voor niveaubewaking van chemicaliën in opslagtanks.

Magnetostrictieve niveaumeters

Ook deze meettechniek is gebaseerd op looptijdmeting: langs een snaar in een geleide buis worden elektrische pulsen naar een vlotter gestuurd. Daar waar de vlotter drijft, ontstaat een reflectie- of echopuls. De elektronica berekent de looptijd tussen het verzenden- en ontvangen van deze pulsen en daarmee is een meetnauwkeurigheid van < 1 mm (en optioneel < 0,1 mm) mogelijk. Dergelijke meetresultaten zijn met traditionele niveaumeters zoals radar- of ultrasoon onmogelijk.

Optische niveaumeters

Dit type niveaumeter maakt gebruik van licht om het niveau van een vloeistof te meten. Er zijn verschillende soorten optische niveaumeters, maar ze werken allemaal op basis van hetzelfde meetprincipe. De optische niveaumeter is eigenlijk alleen geschikt voor schone en doorzichtige vloeistoffen. Deze meetinstrumenten vind je o.a. bij waterzuiveringsinstallaties, chemische, farmaceutische en voedselindustrie.

Capacitieve niveaumeters

Deze instrumenten maken gebruik van de capaciteit van een elektrisch veld om het niveau van een vloeistof te meten. In de tank wordt een capacitieve sensor geplaatst. Deze sensor bevat twee elektroden die een elektrisch veld vormen. Wanneer de vloeistof stijgt, wordt de afstand tussen de elektroden kleiner. Hierdoor neemt de capaciteit van het elektrische veld toe. Het niveau van de vloeistof wordt berekend op basis van de toe- of afname van de capaciteit van het elektrische veld. Deze techniek wordt bijvoorbeeld ingezet in de levensmiddelenindustrie bij het meten van vloeistofniveaus van voedingsmiddelen. Of bij het bewaken van het niveau van vloeistoffen in productietanks.

Hydrostatische niveaumeters

Dit zijn eigenlijk drukmeters. Deze drukmeters voeren een specialistische meting uit op basis van hydrostatische druk – dat is de druk die een vloeistof uitoefent op een object. Het wordt vaak ingezet wanneer standaard niveaumeters niet toereikend zijn, bijvoorbeeld wanneer de bodem van een tank of silo slecht of helemaal niet detecteerbaar is. Ook bij afwijkend gevormde tanks biedt een hydrostatische niveaumeter uitkomst.

Radar niveaumeters

Deze niveaumeters meten de inhoud op basis van microgolfpulsen. Er bestaan 2 soorten radar niveaumeters: de geleide radar en de vrije radar. De geleide radar zendt microgolven via een antenne of kabel. De vrije radar  zendt deze vrij door de lucht. Deze niveaumeters zijn geschikt voor het betrouwbaar meten van vloeistofniveaus onder zware omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij de vorming van temperatuur- en damplagen.

Radiogolfgeleide niveaumeters

Deze niveaumeters zenden radiogolven uit naar het medium in de tank. De tijd die het duurt voordat de radiogolf wordt gereflecteerd, wordt gebruikt om de afstand tot het niveau te bepalen. De olie- en gasindustrie gebruiken deze meters voor het bewaken van het niveau van (brandbare) vloeistoffen in opslagtanks. Ook kan deze techniek worden ingezet bij de niveaubewaking van chemische stoffen in tanks.