manometers

Manometers werken door de druk van een gas of vloeistof te meten en deze om te zetten in een bruikbaar signaal. Dit signaal kan worden gebruikt om de druk af te lezen op een schaal, of om het te gebruiken om andere apparatuur aan te sturen.

Typen manometers

Manometers worden gebruikt om de veiligheid, efficiëntie en kwaliteit van processen te garanderen in praktisch alle industrieën. Bijvoorbeeld om de druk van olie en gas te meten in pijpleidingen en tanks, van chemicaliën in reactoren of van water, lucht en andere vloeistoffen en gassen in verschillende industriële toepassingen. Veelvoorkomende typen manometers zijn de Bourdon, de diafragma en de U-vormige manometers. We lichten de werking hieronder toe.

Bourdon manometers

Dit zijn de meest voorkomende type manometers. Ze werken met een metalen buisje dat buigt onder invloed van druk. Dit buisje kan in een S-vorm of C-vorm zijn gebogen. Als de druk toeneemt, buigt de buis mee en wordt vervolgens de mate van buiging omgezet in een signaal.

Diafragma manometers

Deze manometers werken met een flexibel membraan dat is verbonden met een indicator. Als de druk toeneemt, buigt het membraan. De indicator volgt de beweging van het membraan en geeft de druk weer.

U-vormige manometers

Deze manometers werken met een vloeistof die zich verplaatst onder invloed van druk. De vloeistof bevindt zich in twee buizen die met elkaar verbonden zijn. Als de druk toeneemt in een van de buizen, zal de vloeistof zich verplaatsen naar de andere buis. De hoogte van de vloeistof in de buizen geeft de druk aan.