Brandstof bunkeren

Bij het bunkeren ontstaat nog wel eens twijfel over de werkelijk geleverde hoeveelheid brandstof.

Alleen een extra flowmeter aan boord van het ontvangende schip zou duidelijkheid kunnen bieden. Mechanische doorstromingsmeters zijn hiervoor niet geschikt omdat deze door ingesloten lucht beïnvloed of zelfs beschadigd kunnen worden.

Brandstof bunkeren; hoe kun je dat controleren?

Speciaal hiervoor leveren wij de bunkercheck flowmeters. Dat zijn nauwkeurige flowmeters met een vrije doorlaat – dus zonder bewegende delen – die tijdens het brandstof bunkeren probleemloos de geleverde hoeveelheid brandstof registreren.

Wij bieden daarbij twee meetprincipes:

  • een Coriolis massameter met een meetwaarde in kilo’s of tonnen; naar keuze leverbaar met MID ijkcertificaat.
  • een 3-straals ultrasone volumemeter voor gasolie, welke in m3 registreert.