Wat zijn de voordelen van een Coriolis flowmeter?

De belangrijkste voordelen van Coriolis-flowmeters zijn hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Ze kunnen een breed scala aan vloeistoffen en gassen meten, inclusief vloeistoffen met een hoge viscositeit en een breed temperatuurbereik. Deze meters zijn met name handig in de olie- en gas-, chemische en voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Ze zijn uiterst nauwkeurig en bieden een hoge mate van herhaalbaarheid en turn-down ratio’s. Coriolis-flowmeters hebben ook een voordeel ten opzichte van andere flowmeters, omdat ze geen bewegende delen nodig hebben, waardoor ze onderhoudsvrij zijn.

Wat is een Coriolis flowmeter en waar wordt deze voor gebruikt?

Een Coriolis flowmeter is een apparaat dat wordt gebruikt om het massadebiet van een vloeistof of gas in industriële toepassingen te meten. Het werkt door het Coriolis-effect te meten van een vloeistof die door een trillende buis stroomt. Dit type flowmeters zijn zeer geschikt voor het nauwkeurig meten van vloeistoffen met verschillende dichtheden, zoals aardgas en cryogene vloeistoffen, maar ook afvalwater en meerfasen-mengsels.

Naast het meten van massadebiet kan deze technologie ook worden gebruikt om de dichtheid en temperatuur te meten. Coriolis-flowmeters kunnen namelijk heel nauwkeurig de stroomsnelheid van vloeistoffen met veranderende temperatuur en viscositeit meten. Dit maakt deze  technologie een populaire keuze in de olie- en gasindustrie, de drank- en voedingsmiddelenindustrie en de chemische procesindustrie, waar nauwkeurige metingen essentieel zijn.

Welke typen Coriolis flowmeters bestaan er?

Er zijn twee hoofdtypen Coriolis-flowmeters: enkele buis en dubbele buis. Coriolis-meters met één buis trillen een enkele buis, waarbij de meting wordt toegepast op het midden van de buis. Meters met één buis zijn geschikt voor het meten van vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit zonder significante viscositeitsveranderingen.

Meters met dubbele buis daarentegen trillen twee parallelle buizen, waarbij de metingen van elke buis worden genomen. Meters met twee buizen kunnen vloeistoffen met een hogere viscositeit verwerken en kunnen de hoeveelheid vloeistof die er doorheen gaat nauwkeuriger meten door de metingen van elke buis te vergelijken. Daarnaast zijn er ook meerbuismeters, die gebruikt worden voor het meten van grotere debieten.

Wij zijn official partner van KROHNE.
Bij ons krijg je dan ook niet alleen het meetinstrument, maar ook onze kennis, kunde en hulp bij de inbouw.

Team Intercontrol

Hoe werkt een coriolis flowmeter?

De Coriolis flowmeter heeft twee parallelle flowbuizen. Wanneer tijdens het proces de vloeistof de sensor binnenstroomt, wordt deze in twee buizen gesplitst. De ene helft van de vloeistof passeert de ene buis, terwijl de andere helft door de daarnaast gelegen buis vloeit. Op deze buizen zijn kleine magneten en spoelen gemonteerd; zgn. pickoffs. Tijdens bedrijf stimuleert een aandrijfspoel deze twee buizen om tegengesteld aan elkaar te oscilleren. Terwijl de buizen oscilleren, creëert elke pickoff een sinus-golf. Deze sinusgolven geven de beweging van de ene buis ten opzichte van de andere aan.

Hoe meet een Coriolis flowmeter de massa van een vloeistof ?

Als er geen stroming is, zijn de in- en uitlaat-sinusgolven in fase, wat betekent dat ze synchroon bewegen. Maar zodra er vloeistof door de buizen stroomt, worden in beide buizen Coriolis-krachten geïnduceerd. Deze krachten zorgen ervoor dat de buizen in tegengestelde richting bewegen, waardoor de sinusgolven van elkaar verschuiven en dus asynchroon zijn.

Het tijdsverschil dat tussen twee sinusgolven wordt gemeten heet Delta T. Deze Delta T is recht evenredig met het massadebiet. Dus hoe groter de Delta T, hoe groter het debiet van de vloeistof.

Hoe meet een Coriolis flowmeter de dichtheid van een vloeistof?

Maar terwijl de faseverschuiving van de sinus-golf dus de massa van de vloeistof aangeeft, geeft de frequentie-golf juist de dichtheid aan. Wanneer de dichtheid van de doorstromende vloeistof verandert, verandert meteen ook de trillingsfrequentie van de buizen.

Dat is als volgt uit te leggen: hang een zwaar en een licht gewicht naast elkaar met een trekveer aan het plafond. Het zware gewicht (met veel massa) beweegt heel langzaam op en neer. Maar het lichte gewicht (met een kleinere massa) stuitert op en neer en heeft dus een hoge ‘trillingsfrequentie’.

In de Coriolis-sensor komen de parallele buizen overeen met de veer. De massa van de met vloeistof gevulde buizen komen overeen met het gewicht aan het einde van de veer.

Het rekensommetje

De volumestroom van de vloeistof wordt vervolgens afgeleid van de verkregen massastroom- en dichtheidsmetingen. Vloeistoffen kunnen hetzelfde volume hebben maar verschillende dichtheden en massa’s. De massa- en dichtheidsmetingen maken de berekening van de volumestroom mogelijk. Met behulp van deze technieken levert de Coriolis-meter zeer nauwkeurige massastroom- en dichtheidsmetingen in een breed scala aan toepassingen.

Wij zijn Official Partner van KROHNE