Gas affakkelen bij biogasproductie RWZI

Gas affakkelen; waarom is dat nodig?

Biogas wordt geproduceerd tijdens het anaerobe vergistingsproces van slib en kan inmiddels in verschillende toepassingen worden benut. Denk bijv. aan (bio)gasmotoren voor de productie van elektriciteit en warmte (WKK) of aan het vloeibaar biogas (LBG) dat als brandstof voor bussen en vrachtwagens dient. Omgezet naar groen gas is het zelfs geschikt voor injectie in het aardgasnetwerk. Toch moet soms in verband met veiligheid, milieu of technische vereisten het geproduceerde biogas in een fakkelinstallatie worden verbrand.

Preventie van overdruk

Als de productie van biogas hoger is dan wat de installatie kan opslaan of verwerken, kan dit leiden tot overdruk in de biogasopslag. Het affakkelen helpt dan om deze overdruk te voorkomen en is essentieel om explosie- en brandgevaar te vermijden.

Afvoer van overtollig gas

Soms is er meer biogas dan de installatie kan benutten, bijvoorbeeld bij een storing in de energieopwekkingsapparatuur of tijdens onderhoudswerkzaamheden. Het gas affakkelen zorgt ervoor dat het teveel aan gas veilig wordt afgevoerd.

Methaanemissie verminderen

Biogas bestaat voornamelijk uit methaan (CH₄), een krachtig broeikasgas. Ongecontroleerde emissies van methaan zijn zeer schadelijk voor het milieu. Door het gas te affakkelen, wordt methaan omgezet in kooldioxide (CO₂) en waterdamp (H₂O), wat minder schadelijk is voor het milieu. Hoewel CO₂ ook een broeikasgas is, heeft het een veel lagere impact op de opwarming van de aarde dan methaan.

Geurhinder

Biogas kan sterk ruikende stoffen bevatten zoals zwavelwaterstof (H₂S). Affakkelen helpt om deze stoffen te verbranden en zo geurhinder te minimaliseren.

Onzuiverheden in biogas

Biogas kan verontreinigingen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor apparatuur, zoals H₂S. Door het gas af te fakkelen, kunnen deze onzuiverheden worden geëlimineerd, waardoor de duurzaamheid en efficiëntie van biogasopwekkingssystemen worden verbeterd.

Onvoldoende infrastructuur

In sommige gevallen is de infrastructuur voor het opvangen, opslaan of distribueren van biogas onvoldoende ontwikkeld. Affakkelen is dan een tijdelijke oplossing totdat de benodigde infrastructuur is geïmplementeerd.

De uitdaging

Om te bepalen wanneer en hoeveel biogas naar de fakkelinstallatie gaat, is een bedrijfszekere hoeveelheidmeting noodzakelijk waaraan eisen kunnen worden gesteld. Het instrument moet betrouwbaar zijn omdat de fakkel onder normale omstandigheden inactief is en het biogas in de leiding stil staat.

De temperatuur van biogas uit een anaerobe waterzuivering is rond de 37°C en vaak verzadigd met water. Biogas bevat naast methaan en  koolzuur vaak ook waterstofsulfide (H2S) in combinatie met CO2 en water maakt het biogas tot een corrosief gas. Deze omstandigheden maken een goede meting van biogas met conventionele gasmeters bijna onmogelijk.

o.a. RWZI Heiloo gebruikt deze flowmeter

Onze oplossing voor gas affakkelen

Speciaal voor deze toepassing ontwikkelde Kurz de thermische gasmassameter; een veilige en nauwkeurige biogas flowmeting.

Onze Kurz gasmassameters voldoen aan alle vereisten voor deze klus en kunnen  zonder aanpassingen in het bestaande leidingwerk worden ingebouwd. De meters vergen nagenoeg geen onderhoud en geven onder alle omstandigheden een nauwkeurige en betrouwbare meting.

De werking van onze biogasmeter is gebaseerd op een combinatie van het beproefde thermische meetprincipe met een extra hoge temperatuur coëfficiënt. Deze slimme mix maakt het mogelijk om zonder bewegende delen zelfs een natte, pulserende biogasstroom over een groot meetbereik betrouwbaar te registreren.

Daarnaast zijn deze meetinstrumenten ATEX gecertificeerd en zijn de toegepaste materialen bestand tegen de chemische agressiviteit van biogas.

Thermische flowmeter

Speciaal ontwikkeld voor het meten van zeer natte gassen zoals als biogas, stortgas of deponiegas.
Kurz-454-ftb-wgf-Insertion-flow-meter-condenserend-gas