Kleine aanpassing verhelpt groot probleem

In de petrochemische industrie wordt gebruik gemaakt van traditionele manometers. Er is echter een probleem dat zich soms bij dit soort meters voordoet.

Montageproblemen

Door ruimtegebrek worden manometers vaak schuin op de leiding gemonteerd of in het slechtste geval naar achteren. Daardoor wordt dit meetinstrument praktisch onleesbaar en dat levert vaak onwerkbare situaties op. Doordat men – om toch uit te kunnen lezen – vaak aan het instrument draait, ontstaat ook lekkagegevaar.

In de kou

De raffinaderij van Total in Antwerpen kampte ook met dit probleem. Daarom was de wens van deze klant eigenlijk heel simpel; een manometer waarbij de schaal wel naar voren gemonteerd kan worden en niet steeds gedraaid hoeft te worden. Hoe simpel deze vraag, toch waren de fabrikanten niet bereid deze te ontwikkelen.

Simpele oplossing met veel voordelen

Speciaal voor deze klant heeft Intercontrol echter een custom made-model ontwikkeld. Een revolutionaire oplossing met een aansluiting met een aangepaste snelkoppeling speciaal voor de petrochemie. Resultaat: geen foutieve aflezingen meer, de kans op lekkage drastisch verlaagd en door de eenvoud van montage een enorme tijdwinst. Kleine moeite, groot plezier!

Meer nieuwsberichten