Deze warmtemeters optimaliseren elke oude HVAC-installatie

Appartementen, kantoren, overheidsgebouwen, fabrieken en ziekenhuizen willen graag weten hoeveel energie hun HVAC-installaties verbruiken. Niet alleen om aan de huidige milieu-eisen te voldoen, maar ook om kosten in de hand te houden of onderhuurders nauwkeurig te kunnen factureren.

Warmtemeters zijn juist voor dit doel ontwikkeld. Zo’n warmtemeter of  heatmeter, meet specifiek de hoeveelheid warmte-energie die wordt gebruikt. Het registreert de warmte die wordt afgegeven of onttrokken door het HVAC-systeem. Inclusief de warmte die wordt geleverd door radiatoren, convectoren, vloerverwarmingssystemen, warmtepompen, boilers en andere warmtebronnen.

Er is alleen één probleem: het is erg lastig om deze instrumenten achteraf in bestaande (oude) installaties te plaatsen. Maar deze ultrasone warmtemeters brengen daar verandering in.

micronics
micronics
micronics

Wat is de uitdaging bij oudere HVAC-installaties?

warmtemeters heatmeter HVAC gebouwbeheerssysteem GBS

Om een oudere HVAC-installatie weer te laten voldoen aan moderne eisen, kan je deze ‘retrofit-en’. Door moderne techniek in de bestaande (oudere) installatie te plaatsen krijgt deze een upgrade en kan daarna weer jaren mee.

Maar het probleem bij veel moderne warmtemeters, is dat zij gebruik maken van traditionele technieken – zoals in het geval van elektromagnetische warmtemeters of mechanische flowmeters.

Bij deze oudere technieken moeten de sensoren namelijk contact maken met het medium – en daarvoor moeten toch echt eerst de leidingen open gezaagd worden om deze instrumenten te installeren.

Dat heeft weer tot gevolg dat de installaties langere tijd uitgeschakeld moeten worden, om nog maar niet te spreken van de specialistische installateurs die deze werkzaamheden vereisen.

Juist hierin bieden opklembare ultrasone warmtemeters uitkomst.

De voordelen van ultrasone warmtemeters voor HVAC-installaties

Een ultrasone warmtemeter maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven om de doorstroom van warmteoverdrachtsvloeistof, zoals water of glycol, te meten. Vervolgens kan de meter de hoeveelheid warmte-energie berekenen op basis van de temperatuurverschillen vóór en na het warmtewisselingsproces. Dit type warmtemeters zijn populair in HVAC-systemen vanwege een aantal zaken. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Niet-Invasief

Ultrasone meters worden extern op de leidingen geïnstalleerd. Daardoor is er geen onderbreking van de leidingen nodig voor installatie. Dat verkort de installatietijd en de bedrijfsonderbreking enorm.

Nauwkeurige Metingen

Ultrasone warmtemeters bieden nauwkeurige metingen van de warmte-energie die wordt verbruikt, wat helpt bij het factureren van specifieke gebruikers of huurders op basis van hun werkelijke verbruik.

Geen Bewegende Delen

Omdat ultrasone meters geen bewegende delen hebben, zijn ze minder gevoelig voor slijtage. Daardoor hebben ze een langere levensduur en vergen zij minimaal onderhoud.

Veelzijdig

Ze kunnen worden gebruikt voor zowel verwarmings- als koeltoepassingen. En ze zijn geschikt voor verschillende soorten warmteoverdrachtsmedia.

Laag Drukverlies

Clamp-on ultrasone meters hebben geen drukverlies, wat betekent dat ze de stroming van het warmteoverdrachtsmedium niet beperken.

Energie-Efficiëntie

Door nauwkeurig het warmteverbruik te meten, kunnen gebouweigenaren en exploitanten beter inzicht krijgen in het energieverbruik en maatregelen nemen om de efficiëntie te verbeteren en energiekosten te verlagen.

Kortom, ultrasone warmtemeters zijn waardevolle instrumenten voor het nauwkeurig meten van warmte-energieverbruik in verwarmings- en koelsystemen, met voordelen zoals nauwkeurige metingen, duurzaamheid, gebruiksgemak en energie-efficiëntie.

Of een ultrasone warmtemeter iets voor jouw HVAC of GBS is? Neem gerust contact met ons op.

Zijn ultrasone warmtemeters ook bruikbaar in industriële installaties?

Jazeker! Het gebruik van deze meetinstrumenten biedt ook in grote industriële installaties verschillende voordelen die bijdragen aan efficiëntie, kostenbesparing en operationele optimalisatie.

Ook hier is het eerste voordeel dat het uit bedrijf nemen van het systeem of aanpassingen aan de leidingen niet nodig is. Door deze warmtemeters eenvoudig op de buitenkant van de leiding te klemmen kan men direct starten met de metingen – zonder met de interne vloeistof contact te hoeven maken.  Maar er zijn nog meer voordelen..

Nauwkeurige Metingen van Energieverbruik

Warmtemeters bieden nauwkeurige metingen van de hoeveelheid warmte-energie die wordt verbruikt in industriële installaties. Deze nauwkeurigheid maakt het mogelijk om het energieverbruik van specifieke processen, machines of afdelingen te identificeren en te analyseren, waardoor betere besluitvorming mogelijk is op het gebied van energiebeheer en -optimalisatie.

Kostenallocatie en Facturering

Het gebruik van warmtemeters maakt een nauwkeurige kostenallocatie en facturering mogelijk voor het gebruik van warmte-energie binnen een industriële installatie. Dit is vooral belangrijk in complexe productieomgevingen waar meerdere afdelingen of bedrijfseenheden warmte-energie gebruiken. Door het gebruik van warmtemeters kunnen de kosten eerlijk worden verdeeld op basis van het werkelijke verbruik.

Optimalisatie van Energieverbruik

Door het monitoren en analyseren van warmte-energieverbruik kunnen industriële installaties inefficiënties identificeren en corrigerende maatregelen nemen om energie te besparen. Dit kan bijvoorbeeld het identificeren van lekkages, isolatieproblemen of inefficiënte apparatuur omvatten. Door deze optimalisaties uit te voeren, kunnen installaties de operationele kosten verlagen en hun duurzaamheidsdoelstellingen bereiken.

Procesoptimalisatie en Prestatieverbetering

Het gebruik van warmtemeters maakt een gedetailleerde analyse mogelijk van het energieverbruik in verschillende processen binnen een industriële installatie. Deze analyse kan helpen procesoptimalisaties door te voeren, zoals het aanpassen van temperaturen, stromen of timing om de prestaties te verbeteren en de productiviteit te verhogen.

Naleving van Regelgeving

Veel regio’s hebben specifieke regelgeving en normen voor energiebeheer en -efficiëntie – vooral in industriële sectoren. Het gebruik van warmtemeters helpt bij het voldoen aan deze regelgeving door het verstrekken van gegevens over energieverbruik en prestaties die kunnen worden gerapporteerd aan regelgevende instanties.

Bescherming tegen Energieprijsschommelingen

Door het nauwkeurig meten van warmte-energieverbruik kunnen industriële installaties zich beter voorbereiden op en beschermen tegen prijsschommelingen op de energiemarkt. Door inzicht te krijgen in hun werkelijke energieverbruik en kosten, kunnen installaties strategieën ontwikkelen om te reageren op veranderingen in energieprijzen en hun uitgaven beter beheren.