Drukmeting in hoogspanningsgenerator

Om de werking en veiligheid van hun transformatoren te garanderen, richten producenten zich tot het testbedrijf  van DNV-GL  (voorheen KEMA). Speciaal voor dit doel staat in Arnhem een hoogspanningsgenerator. De oude drukmeting van deze generator voldeed echter niet meer aan de scherpe moderne eisen; onze expertise werd gevraagd.

Drukmeting tijdens opstartfase

Er waren meerdere voorwaarden waarmee rekening moest worden gehouden. Allereerst is tijdens het opstarten van de generator de oliedrukmeting cruciaal; de lagers van de generator kunnen bij het kort wegvallen van de druk direct beschadigen. Dit moest te allen tijde worden voorkomen. Daarnaast was de ‘uitwisselbaarheid’ van de nieuwe drukmeting een harde eis; de meting moest zowel lokaal als op afstand kunnen worden uitgelezen.

Oplossing in gecombineerde techniek

Wij adviseerden de druksensoren van BD SENSORS. Deze hebben zich inmiddels ruim bewezen in de industrie, zelfs onder ruwe omstandigheden. De oplossing lag daarbij in een combinatie van druktransmitters met een digitale uitlezing. In de nieuwe situatie geeft de drukmeting een schakelpunt (locale bewaking) en een continu uitgang-signaal naar het monitoring systeem.

Zonder een ingrijpende aanpassing te hoeven doen aan de oude situatie, wordt er nu gebruik gemaakt van de allerlaatste technieken. Onze klant bij KEMA gaf aan dat in de 2e fase van de revisie met deze drukbewaking er meer meetpunten zijn uitgevoerd en dat alles perfect functioneert.

Meer BD Sensors?

Meer nieuwsberichten