Flowmeter kiezen – Hoe maak je de beste keuze?

Om te bepalen welk type flowmeter het meest geschikt is voor een specifieke toepassing, moet je niet alleen rekening houden met de eigenschappen van de vloeistof of het gas, maar ook met het debiet, de nauwkeurigheid en de eventuele drukvereisten voor deze toepassing.

Als deze factoren zijn vastgesteld, kan je de kenmerken en mogelijkheden van de verschillende flowmeter-technologieën bekijken om te bepalen welke het beste is voor het proces. Uiteraard bestaat er een groot verschil tussen flowmeters voor vloeistoffen en flowmeters die geschikt zijn voor toepassingen met gas. We geven je een korte toelichting.

Flowmeter kiezen

..en wat je over vloeistoffen moet weten

Bij een toepassing met vloeistof, moet er rekening worden gehouden met de specifieke eigenschappen van dat medium.

Dat lijkt een open deur, maar onze ervaring is dat ‘the devil in the details’ zit.  Bijvoorbeeld hoe schoon is de te meten vloeistof en bevat deze wel of geen deeltjes. Verontreinigingen in de vloeistof kunnen namelijk de nauwkeurigheid van de flowmeter beïnvloeden.

Maar ook zaken als temperatuur, druk, viscositeit, dichtheid en chemische samenstelling zijn van belang.

Training Micronics Flowmeters Intercontrol
Installatie ultrasone water flowmeter door Team Intercontrol.

Zo heeft de viscositeit (of stroperigheid) van een vloeistof invloed op je keuzemogelijkheden. Flowmeters voor vloeistoffen met een lage viscositeit zijn over het algemeen anders dan flowmeters die met een hoge viscositeit kunnen omgaan. De chemische samenstelling van de vloeistof heeft weer invloed op de materialen waar de flowmeter van is gemaakt. Sommige materialen kunnen worden aangetast door bepaalde chemicaliën. En de temperatuur van de vloeistof kan weer invloed hebben op de nauwkeurigheid van de flowmeter. Kortom, het kennen van de fysische eigenschappen van de vloeistof is belangrijk om de juiste flowmeter te kiezen en correct te kunnen dimensioneren.

de juiste gas flowmeter kiezen intercontrol
Team Intercontrol bezig met de calibratie van gas flowmeters.

Flowmeter kiezen

..en welke eigenschappen je van een gas moet kennen

Bij de selectie van een gas flowmeter geldt in grote lijnen hetzelfde als bij vloeistoffen. Ook hier moet er rekening worden met eigenschappen als temperatuur, druk en chemische samenstelling. Maar bij gassen zijn er nog een paar variabelen die bekend moeten zijn; samendrukbaarheid en het vochtigheidsgehalte.

Gassen zijn samendrukbaar, wat betekent dat hun volume verandert als de druk of de temperatuur verandert. Deze samendrukbaarheid kan de nauwkeurigheid van een flowmeter beïnvloeden. Flowmeters die werken op basis van het volume van het gas, zoals turbine-flowmeters en rotameter-flowmeters, zijn gevoeliger voor samendrukbaarheid dan flowmeters die werken op basis van de massa van het gas, zoals Coriolis-flowmeters en thermische massameters. Als het gas dat je wilt meten samendrukbaar is, moet je er dus voor zorgen dat de flowmeter die je kiest geschikt is voor gebruik bij de verwachte drukken en temperaturen.

Ook de aanwezigheid van vocht in een gas kan de nauwkeurigheid van een flowmeter beïnvloeden. Sommige flowmeters zijn namelijk gevoelig voor vocht. Als het gas dat je wil meten dus vocht bevat, moet je ervoor zorgen dat de flowmeter geschikt is voor gebruik met vochtige gassen. Onze KURZ flowmeters zijn hier bijvoorbeeld bij uitstek voor geschikt.

Take away:
6 stappen om de juiste flowmeter te bepalen

Om de beste flowmeter voor een toepassing te kiezen, moet je eerst dus het volgende in kaart brengen:

 1. De eigenschappen van het te meten medium;
  Welke materie moet worden gemeten? Is het een gas, een vloeistof of juist een vaste stof? Wat is de viscositeit van de vloeistof? Is de vloeistof vervuild?
 2. Het type flowmetertechnologie dat het meest geschikt is voor de toepassing, bijvoorbeeld: elektromagnetisch, vortex, turbine, ultrasoon of Coriolis;
 3. Inzicht in de specificatie-eisen voor de flowmeter
  Wil je alleen het debiet meten (globaal of juist heel nauwkeurig) of zijn lineariteit, druk en temperatuur ook van belang?
 4. Inzicht in mogelijke operationele en omgevingsbeperkingen;
  Wat zijn de omgevingsomstandigheden waarin de flowmeter zal worden gebruikt? Is er sprake van hoge temperaturen, hoge drukken of gevaarlijke stoffen?
 5. Op de hoogte zijn van nieuwe technologieën die van toepassing kunnen zijn;
 6. Het beschikbare budget.

Wij bieden professioneel advies en ervaring in flowmeting

Bovenstaande laat zien dat bij de keuze van een flowmeter het belangrijk is de juiste vragen te stellen. Maar die wil je niet allemaal zelf hoeven bedenken. Wij hebben inmiddels zo’n 3 decennia ervaring in alle grote industrieën. Voor elk proces menen wij de juiste flowmeter te kunnen adviseren; of het nu gaat om vloeistoffen, gassen of lucht.

Een goed gekozen flowmeter zorgt niet alleen voor een juiste meting en solide proces, maar ook voor een enorme kostenbesparing. In sommige gevallen zelfs meer dan 20%!

Ons aanbod in accurate flowmeters

Naast losse flowmeters bieden wij ook totaalpakketten; combinaties met signaalverwerking of andere instrumenten. Wij geven vrijblijvend advies op locatie. Wij bieden hulp bij de inbouw en inbedrijfname van onze apparatuur. En natuurlijk ben je verzekerd van onze persoonlijke service.

Voor welke type flowmeting zoek je een flowmeter?