Brandstofverbruik en uitstoot in de scheepvaart

Brandstofverbruik en emissie beheersen

Brandstofverbruik vormt een groot deel van de operationele kosten van een schip, maar biedt ook een uitstekende basis voor het berekenen van uitstoot van schadelijke stoffen. Juist omdat het brandstofverbruik zo’n grote kostenpost is, is het belangrijk om het verbruik van brandstof nauwkeurig te meten en daarmee te beheersen.

Als er inzicht is in het brandstofverbruik onder verschillende omstandigheden zoals belading, weersinvloeden, stroming, kan de efficiëntie niet alleen het verbruik maar ook de emissie aanzienlijk worden verbeterd. Onze brandstof-meetsystemen bieden de mogelijkheid om over langere tijd data te genereren waarmee i.c.m. alle factoren een goed beeld kan worden gevormd; zowel qua verbruik als uitstoot.

Realtime inzage in brandstofverbruik

Vaak vaart een schip op hogere snelheid dan voor de planning nodig is, en dus wordt er teveel brandstof verbruikt. De weergave van het actuele brandstofverbruik op de brug, maakt dat er bewust met snelheid en beschikbaar motorvermogen kan worden omgegaan. Dit biedt direct mogelijkheden tot besparing van brandstof en dus kosten. Bereken bijvoorbeeld maar eens wat 5% brandstofbesparing oplevert per jaar.

Langzaam of juist efficiënt varen?

Bij sommige rederijen wil men brandstof besparen met het zogenaamde ‘slowsteamen’. Door simpelweg de snelheid te matigen zal het brandstofverbruik lager worden. Maar om het bewijs te krijgen of deze strategie echt effect heeft, is het berekenen van het echte brandstofverbruik essentieel.

Een andere belangrijke factor in de transportwereld is tijd. Het is namelijk niet alleen vereiste dat goederen daadwerkelijk arriveren maar ook dat ze op tijd aankomen. Daarom is efficiënt varen binnen het tijdschema een eerste winst. Ons brandstofmeetsysteem is de perfecte tool om het zoeken naar de beste combinatie tussen snelheid en de gewenste aankomsttijd tegen een zo laag mogelijk verbruik mogelijk te maken.

Met onze oplossing kan men vanaf de brug realtime het brandstofverbruik meten en monitoren. Je ziet direct terug wat het gevolg is van een bepaalde snelheid of een bepaalde manier van varen op het brandstofverbruik.

Waar ben je naar op zoek?

Bekijk onze FLOMEC FCS-set; een systeem om het brandstofverbruik van grotere dieselmotoren in binnenvaartschepen of generatoren nauwkeurig te berekenen.

Wil je het brandstofverbruik meten en registreren van scheepsmotoren en generatoren? Bekijk dan onze KRAL Smart Solution; een robuust multi engine systeem wat overzicht geeft van het brandstofverbruik en olie-flows bij meerdere motoren.

Maatregelen voor emissiereductie

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft in 2018 afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot van de zeevaart terug te dringen. In 2050 moet de uitstoot gehalveerd zijn in vergelijking met 2008. In 2021 kondigde de EU verdergaande maatregelen aan in de vorm van een accijns op scheepsbrandstoffen, en een heffing op de uitstoot van CO2.

Opties om uitstoot scheepvaart te beperken:

  • Langzamer varen, oftewel slow steaming.
  • De ontwikkeling van schepen en scheepsmotoren die efficiënter (en dus zuiniger) zijn.
  • Het gebruik van zeilen of kites op containerschepen, in aanvulling op de motoren.
  • Elektrisch varen is praktisch onmogelijk, omdat accu’s niet genoeg energie bevatten om grote schepen over lange afstanden voort te stuwen.
  • Het gebruik van andere brandstoffen of energiedragers zal daarom belangrijk zijn. Denk aan LNG, biobrandstof of waterstof.

Vooralsnog zijn deze ’mogelijkheden tot verbetering’ kostbaar of omslachtig, waardoor veel reders en scheepseigenaren besluiten deze niet toe te passen. Helaas wordt door alle partijen de simpele retrofit-optie vaak over het hoofd gezien, terwijl juist daar heel veel winst te behalen valt. Zowel qua besparing op de brandstofkosten als op de uitstoot!

Wat is retrofit?

Retrofit betekent letterlijk ‘achteraf inbouwen’ en staat voor het toevoegen van nieuwe technologie of functies aan oudere systemen. In het geval van machines en werktuigen staat retrofit dus voor het aanpassen van ouder materieel zodat deze weer voldoen aan de moderne eisen. Denk hierbij aan technologische en duurzaamheidseisen of wet- en regelgeving voor lagere emissies.

Inbouwen in bestaande situatie

Het inbouwen van onze brandstofmeetsystemen is een relatief kleine ingreep maar levert een enorme winst. In de brandstofleidingen van de motor worden speciale flowmeters ingebouwd. Standaard zijn dat twee meters; één voor de aanvoer en één voor de retour.

Maar als er meerdere motoren tegelijkertijd gemeten moeten worden, kunnen tot wel 32 meters worden doorgelust­ (Modbus). Alle meters worden vervolgens met één kabel gekoppeld aan de visualisatieapparatuur op de brug.

DNV-GL
Onze inbouwsets voldoen aan de Germanischer Lloyd regels en standaarden.

[ case ]

Onze innovatieve brandstofverbruiksmeting werd geplaatst in deze hypermoderne schepen.

Uitstoot scheepvaart

Wereldwijd is scheepvaart de grootste transportentiteit; 90% van alle goederenstromen wordt via scheepvaart uitgevoerd. Schepen worden steeds duurzamer gebouwd, een brandstofmeetsysteem is een essentieel onderdeel. Voor bestaande oudere schepen loont het extra om brandstof te meten omdat deze schepen vaak minder efficiënt zijn dan nieuwe schepen. Het meten van brandstof biedt een uitstekende basis voor het berekenen van uitstoot van schadelijke stoffen.

Stookolie bevat percentages milieuonvriendelijke stoffen, waardoor er fijnstof, roet, stikstof, zwavel en CO2 in het milieu terecht komen. Onze oplossing biedt inzicht zodat – zelfs bij oude schepen – de uitstoot van deze schadelijke stoffen kunnen worden verminderd.

Betrouwbare emissieberekening

Onnauwkeurige ECU-berekeningen zijn uiteraard niet geschikt om een goede emissieberekening te doen. Een ECU berekent het verbruik op basis van door de motorfabrikant gemaakte software en gebruikt daarbij gegevens van diverse sensoren en berekeningen.

Maar let op: deze zijn gebaseerd op de situatie van een nieuwe motor onder ideale omstandigheden. In de praktijk – of als een motor ouder wordt – kloppen die berekeningen vaak niet.

Onze Intercontrol verbruiksmeters maken echter een exacte totaal-weergave van de door jou bepaalde periode. En deze kan niet alleen worden gebruikt om de werkelijke hoeveelheid verbruikte brandstof aan te tonen, maar ook om daar vervolgens een betrouwbare emissieberekening mee te maken –  gebaseerd op daadwerkelijk verbruikte brandstof.

Scheepsmotoren tunen met onze draagbare oplossing

Onze portable brandstofverbruiksmeting is bij de inbedrijfname en controle van scheepsmotoren een waardevol hulpmiddel. Ideaal bij het afstellen en tunen; denk aan controle na revisie, benchmarking voor additief, commissioning-doeleinden en proefvaren met nieuwe schepen.

Bekijk onderstaande film; voor meer info over de koffer klik je hier!

Betrouwbare apparatuur en advies

Intercontrol biedt een assortiment van innovatieve verbruiksmeters en flowcomputers; een compleet aanbod van betrouwbare instrumenten. Deze kunnen eenvoudig worden ingebouwd en zijn bestand tegen de omstandigheden aan boord in een machinekamer. Zoek je advies specifiek voor jouw situatie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.