Afvalwater influent

Het ruwe afvalwater dat een RWZI instoomt moet nauwkeurig worden gemeten en ingeregeld. In dit deel vertellen we je het belang en de uitdagingen die daarbij komen kijken.

Waarom RWZI’s het debiet van influent afvalwater moet kennen

Zodra het afvalwater de installatie instroomt (influent) begint het zuiveringsproces. RWZI’s moeten in staat zijn om het debiet van dit instromende ruwe afvalwater nauwkeurig te meten en te regelen. Dit is niet alleen essentieel voor het optimaliseren van het zuiveringsproces verderop in de keten, maar ook om te reageren op fluctuaties in de belasting en eventueel de behandeling daarop te kunnen aanpassen.

Belasting van de installatie

Het meten van het binnenkomende ruwe afvalwater biedt allereerst inzicht in de totale belasting van de rioolzuiveringsinstallatie. De ingenieurs moeten weten hoeveel water moet worden behandeld, omdat men hier de apparatuur op moet dimensioneren.

Door het debiet te kennen, kan men de juiste afmetingen en capaciteiten bepalen voor alle achterliggende apparatuur – denk aan pompen, beluchters, tanks en filtratie-eenheden – om zo te zorgen dat het afvalwater een effectieve behandeling krijgt.

Optimalisatie van prestaties

Dit debiet heeft ook invloed op de hydraulische belasting van de verschillende behandelingsprocessen.

Door dit debiet te kennen, kan een RWZI de procescondities optimaliseren – bijvoorbeeld door de chemische doses aan te passen of de slibterugwinning te optimalseren. Zo kan men de efficiëntie en prestaties van de behandeling maximaliseren.

Daarnaast kan een RWZI ook veel energie-efficiënter opereren. Bijvoorbeeld door de snelheid van pompen aan de vraag aan te passen, waardoor energiekosten worden gereduceerd.

Hydraulische belasting – wat wordt daarmee bedoelt?

Met de term hydraulische belasting wordt in het geval van een  rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) verwezen naar de hoeveelheid water die de installatie binnenkomt gedurende een bepaalde periode. Dit wordt meestal uitgedrukt in volume per tijdseenheid, zoals kubieke meter per uur (m³/u) of liter per seconde (l/s).

Deze belasting omvat al het afvalwater dat de RWZI binnenkomt via het rioolstelsel, inclusief huishoudelijk afvalwater, industrieel afvalwater en regenwater (bij gemengde rioleringssystemen).

De hydraulische belasting is een belangrijke parameter bij het ontwerpen, dimensioneren en exploiteren van een RWZI.  Dit bepaalt namelijk de capaciteit  die nodig is om het binnenkomende afvalwater te behandelen. Hoe nauwkeuriger je de hydraulische belasting weet, hoe beter de ingenieurs de juiste grootte en capaciteit kunnen bepalen voor de verschillende onderdelen van de RWZI. Denk daarbij aan de beluchtingsbassins, bezinktanks, slibopslagfaciliteiten en filtratie-eenheden.

Handhaving van operationele stabiliteit

Inzicht in de binnenkomende afvalstroom stelt exploitanten in staat om de RWZI-operaties effectief te plannen en te beheren. Het helpt om voorbereid te zijn op variaties in het afvalwaterdebiet. Deze variaties ontstaan bijvoorbeeld door seizoensgebonden fluctuaties, acute weersomstandigheden, piekuren en andere factoren. Door deze voorbereiding kan de operationele stabiliteit en betrouwbaarheid worden gewaarborgd.

De uitdagingen bij debietmeting van instromend afvalwater

Het belang van een nauwkeurige flowmeting van het vervuilde water dat de zuiveringsinstallatie instroomt is in het vorige onderdeel duidelijk geworden. Maar vanwege de complexiteit van het afvalwater en de omgeving waarin het wordt gemeten, brengt dit voor veel meetinstrumenten verschillende problemen  met zich mee..

Variabiliteit van de waterkwaliteit

Het afvalwater varieert in samenstelling, troebelheid en concentratie van verontreinigende stoffen. Juist deze constant veranderende variabelen beïnvloeden de nauwkeurigheid van metingen. Vooral ook als er grote fluctuaties zijn in de waterkwaliteit van dag tot dag – of zelfs gedurende de dag.

Verontreinigingen en vaste stoffen

Afvalwater bevat verschillende verontreinigingen en vaste stoffen, zoals zwevende deeltjes, organisch materiaal, vetten, oliën en zware metalen. Deze verontreinigingen beïnvloeden de werking van sensoren en meetapparatuur, wat weer zal leiden tot onnauwkeurige metingen.

Slib en bezinking

Het afvalwater bevat vaak ook slib en bezinksel, wat weer kan leiden tot ophoping en verstopping van meetapparatuur, zoals dat vaak bij debietmeters en niveausensoren het geval is. Dit zal de nauwkeurigheid van de metingen verminderen en onderhoudsproblemen veroorzaken.

Grootte van de deeltjes

De aanwezigheid van grote deeltjes in het afvalwater kan problemen veroorzaken bij het meten van debiet, omdat deze deeltjes de stroom van water kunnen belemmeren en de werking van debietmeters kunnen verstoren.

Kalibratie en onderhoud

Het regelmatig kalibreren en onderhouden van meetapparatuur is essentieel voor nauwkeurige metingen. Echter, in een omgeving met vervuild water kunnen verontreinigingen en afzettingen op sensoren en meetapparatuur accumuleren, wat kan leiden tot afwijkingen in metingen en frequenter onderhoud noodzakelijk maakt.

Onze oplossing voor het binnenstromende ruwe afvalwater

RWZI - schematisch - stap 1 + instrumentatie

Bekijk onze meet- & regelinstrumenten

Puklsar Greyline PDFM 6.1

Deze Doppler-flowmeter biedt snelle, nauwkeurige flowmetingen van vervuilde vloeistoffen met vaste stoffen of gasbelletjes. Overal ter plaatse en zelfs in de meest uitdagende industriële omgevingen. En zonder enige downtime – je klemt de sensor eenvoudig op het leidingwerk.

Pulsar Greyline PDFM 6.1
Ultrasone-opklembare-flowmeter DFM 6.1

Pulsar Greyline DFM 6.1

Ideaal om in te zetten als waterstroommeter, met name voor vuile of moeilijke vloeistoffen die luchtbellen of vaste stoffen bevatten, zoals afvalwater, slurries en slib.

Puklsar Greyline Mantaray

Deze ultrasone flowmeter is speciaal ontworpen voor debietmetingen in open kanalen of gedeeltelijk gevulde rioolbuizen.

De MantaRay is ideaal voor metingen van regen- of irrigatiewater in open rioleringen. Het draagbare instrument heeft een ultrasone sensor die op de bodem van een kanaal wordt gelegd en daarna continu zowel de snelheid als het niveau meet.

pulsar ultrasone flowmeter mantaray intercontrol
HAWK - Sultan Sonar System

HAWK Sultan

Krachtige sonar met laagfrequente transducer die eenvoudig door alle gesuspendeerde vaste stoffen heen dringt. Daardoor is dit instrument niet alleen in staat om het slibbedniveau op de bodem van een zuiveringsinstallatie, maar zelfs de lichtste vloklaag te meten.

HAWK Orca

De 4e generatie sonar speciaal ontwikkeld om de penetratie en kalibratiedichtheid van verdikkingsmiddelen en CCD’s te kunnen vergroten.

HAWK Orca - sonar system voor RWZI en AWZI