Beluchting optimaliseert prestaties rioolwaterzuivering

Flowmeters spelen een essentiële rol bij een goede werking van een beluchtingsbassin. Deze instrumenten meten nauwkeurig het debiet van lucht (of beluchtingswater) dat aan dit bassin wordt toegevoegd. Dat is van cruciaal voor een optimaal beluchtingsproces en een van de belangrijkste stappen in het zuiveringsproces.

Het belang van beluchting bij rioolwaterzuivering

Na de eerste voorbehandeling stroomt het rioolwater het beluchtingsbassin in. Dit bestaat uit een reeks behandelingsbaden vol aërobe bacteriën die de organische resten in het rioolwater gaan afbreken.

Om deze aerobe bacteriën in leven te houden, blaast een ventilator de benodigde opgeloste zuurstof (DO) dit beluchtingsbassin in; te weinig zuurstof doodt de bacteriën, maar te veel zuurstof is onnodig en duur.

Beluchting RWZI =

1%
TOTAAL energieverbruik

De bediening van deze blower / beluchtingsventilator is verantwoordelijk voor maar liefst 60 procent van alle energie die op een afvalwaterlocatie wordt verbruikt. Dat is enorm.

De uitdagingen voor een effectieve beluchting?

Dat varieert; van het handhaven van optimale zuurstofniveaus tot het voorkomen van overbelasting door teveel verontreinigende stoffen. Maar door deze kwesties met de juiste procestechniek aan te pakken, kan men de efficiëntie van een zuiveringsinstallatie verbeteren en zo bijdragen aan een schonere en gezondere omgeving. We belichten ze kort.

De juiste beluchting

Het beluchtingsbassin is ontworpen om zuurstof aan het afvalwater toe te voegen. Dit is van belang voor de groei van de micro-organismen, die op hun beurt weer de verontreinigende stoffen afbreken. Het monitoren van de beluchtingsniveaus en -patronen moet ervoor zorgen dat iedere keer de juiste hoeveelheid zuurstof wordt toegevoegd. Het is best lastig deze processen continu te optimaliseren om een maximale zuivering te behouden.

De biologisch processen

Het beluchtingsbassin is ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van biologische processen waarbij de micro-organismen de organische verontreinigingen afbreken. Het monitoren van parameters zoals het gehalte aan opgeloste zuurstof (DO), pH, temperatuur en de aanwezigheid van nutriënten (zoals stikstof en fosfor) is van cruciaal belang om de gezondheid van het biologische systeem te waarborgen en ongewenste afwijkingen te detecteren.

Overbelasting beluchtingstank

Een beluchtingsbassin kan snel overbelast raken door een te hoge belasting van organisch materiaal, stikstof of andere verontreinigende stoffen. Dit leidt tot een verminderde effluentkwaliteit en verstoringen in het zuiveringsproces. Het monitoren van de influentstroom, samen met de beluchtingsprestaties en de algehele zuiveringsprestaties, is dan ook essentieel om overbelasting te voorkomen.

Het onderhoud

Een beluchtingsbassin vereist regelmatig onderhoud en inspectie om optimale prestaties te garanderen. Dit is uitdagend vanwege de vaak beperkte toegankelijkheid van de installatie – vooral tijdens normale operationele omstandigheden. Het monitoren van slijtage, corrosie, verstoppingen en andere mechanische problemen is van vitaal belang om ongeplande stilstand en storingen te voorkomen.

Data verzamelen en analyseren

Het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens van verschillende sensoren en instrumenten in het beluchtingsbassin kan complex zijn vanwege de grote hoeveelheid gegevens en de noodzaak om realtime inzicht te krijgen in de prestaties van het systeem. Het implementeren van geavanceerde gegevensverzamelings- en analysemethoden kan helpen bij het identificeren van trends, het voorspellen van storingen en het nemen van proactieve maatregelen om de efficiëntie te verbeteren.

De rol van flowmeters in het beluchtingsproces

Beluchtingsproces optimaliseren

Onze flowmeters meten het debiet van lucht of beluchtingswater nauwkeurig. Zo wordt het beluchtingsproces geoptimaliseerd en kunnen de gewenste zuurstofniveaus in het afvalwater worden gehandhaafd. Dit is essentieel voor de microbiële activiteit en bevordert de afbraak van het organisch materiaal.

Energieverbruik verminderen

Door het debiet van beluchtingslucht te meten, kunnen RWZI’s de hoeveelheid energie die wordt gebruikt voor beluchting regelen. Een nauwkeurige meting helpt bij het voorkomen van overbeluchting, wat anders in onnodig energieverbruik zou resulteren.

Verstoppingen of storingen detecteren

Flowmeters helpen verstoppingen of storingen in de beluchtingsleidingen of -apparatuur te detecteren door abnormale veranderingen in het gemeten debiet te signaleren. Dit stelt een RWZI in staat om snel actie te ondernemen en de werking van het beluchtingsproces te herstellen.

Procescontrole en monitoring

Door continu het debiet van beluchtingslucht te monitoren, kan een RWZI de werking van het beluchtingsproces nauwlettend volgen en controleren. Afwijkingen van de normale debietwaarden kunnen wijzen op veranderingen in de bedrijfsomstandigheden die aandacht vereisen.

Onze flowmeters voor het beluchtingsproces

Kurz 410 FTB

De Kurz 410FTB flowmeter is speciaal ontworpen om de beluchtingsluchtstroom in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties te monitoren.

De responstijd op snelheidsveranderingen in combinatie met het geluidsarme signaal zorgen voor de hoogste controle van opgeloste zuurstof (DO).

Door de DO-controle in beluchtingsbassins te verbeteren, worden aanzienlijke verbeteringen in de energie-efficiëntie gerealiseerd.

KURZ 410FTB - flowmeter speciaal ontworpen om de beluchtingsluchtstroom in water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties te monitoren

Andere oplossingen voor rioolwaterzuivering

4X3 influent afvalwater

Afvalwater influent

Hoe meet je het debiet van het ruwe afvalwater dat een RWZI instroomt? We vertellen over onze oplossingen.

RWZI vergister

De vergister

Hoe optimaliseer je het vergistingsproces en maximaliseer je de biogasproductie.

effluent behandeld water RWZI

Afvalwater effluent

Waarom RWZI’s het debiet van behandeld en gereinigd water moeten weten.