Afvalwater effluent

Gezuiverd afvalwater wordt weer teruggevoerd naar het milieu. Maar ondanks dat dit water gezuiverd is, blijft het belangrijk het effluent (de uitstroom) te meten en te monitoren. We leggen uit waarom en welke instrumenten daarvoor inzetbaar zijn.

Waarom debiet meten van effluent gezuiverd afvalwater?

Ook het debiet van het behandelde en gezuiverde afvalwater is van belang voor een RWZI. Niet alleen in verband met het beheer en de optimalisatie van de zuiveringsinstallatie, maar vooral voor de beoordeling van de impact op het milieu en het handhaven van duurzame waterbehandelingspraktijken.

Procesprestaties evalueren

Door het debiet van het behandelde afvalwater te kennen, kan een RWZI haar prestaties evalueren. Men kan de hoeveelheid behandeld afvalwater (effluent) vergelijken met het debiet van het instromende ruwe afvalwater (influent) om te beoordelen hoe effectief het zuiveringsproces is geweest in het verminderen van verontreinigende stoffen en het behandelen van afvalwater tot het gewenste kwaliteitsniveau.

Behandeling optimaliseren

Het debiet van het behandelde afvalwater kan variëren qua omstandigheden, belastingen en andere factoren. Door deze variaties te volgen, kan een RWZI de behandeling aanpassen – chemicaliën, beluchtingstijden en slibretourstromen –  om de efficiëntie en effectiviteit te verbeteren.

Lozingsvereisten naleven

RWZI’s moeten vaak voldoen aan lozingsvereisten die zijn vastgesteld door regelgevende instanties. Het kennen van het debiet van de UIT-stroom (het behandelde afvalwater) stelt een RWZI in staat om te controleren of ze binnen de toegestane lozingslimieten blijft. Eventueel kan men dan corrigerende maatregelen te nemen om alsnog aan de vereisten te voldoen.

Planning en capaciteitsbeheer

Door het debiet van het behandelde afvalwater te kennen, kan een RWZI haar capaciteit plannen en beheren. Men kan anticiperen op toekomstige behoeften, capaciteitstekorten identificeren en investeringen plannen voor eventuele uitbreiding of upgrade.

Milieueffecten monitoren

De monitoring van het debiet van het behandelde afvalwater is ook belangrijk voor het beoordelen van de milieueffecten van de RWZI op ontvangende waterlichamen. Het stelt exploitanten en regelgevende instanties in staat om de impact van geloosd afvalwater op waterkwaliteit, ecologie en aquatische ecosystemen te beoordelen.

Wat zijn de uitdagingen bij debietmeting van het effluent?

De fluctuaties in het debiet

Het debiet van het behandelde afvalwater kan sterk variëren van dag tot dag en dus ook gedurende de dag. Dat komt bijvoorbeeld door seizoensgebonden patronen, regenval, industriële activiteiten en huishoudelijk watergebruik. Onder deze variabele omstandigheden kan het heel lastig zijn de flow nauwkeurig en betrouwbaar te meten.

Verontreinigingen en vaste stoffen

Behandeld afvalwater kan nog steeds vaste stoffen, deeltjes en verontreinigingen bevatten die de werking van flowmeters kunnen belemmeren. Deze verontreinigingen kunnen zich ophopen en leiden tot verstoppingen, slijtage van meetapparatuur en foutieve metingen.

De condities van het afvalwater

Behandeld afvalwater kan variëren in samenstelling, dichtheid, viscositeit en temperatuur. Ook dat heeft invloed op de prestaties van flowmeters. Sommige hebben moeite met het accuraat meten van afvalwater onder extreme omstandigheden of bij specifieke chemische eigenschappen.

De betrouwbaarheid van de meetapparatuur

Meetapparatuur die betrouwbaar werkt in deze agressieve en corrosieve omgevingen van een RWZI kan een uitdaging zijn. Daarom is het belangrijk om robuuste en duurzame debietmeters te kiezen die bestand zijn tegen deze  omstandigheden en de levensduur van de installatie kunnen garanderen.

Kalibratie en onderhoud

Het verkrijgen van nauwkeurige metingen van het debiet van behandelde uitgaande afvalwater vereist regelmatige kalibratie en onderhoud van debietmeters; en dit laatste kost tijd en inzet. Daarom kan het waarborgen van de nauwkeurigheid van de metingen best een uitdaging zijn. Zeker ook door de de complexiteit van de omgeving en de variabiliteit van het afvalwater.

Onze oplossing voor behandeld afvalwater

RWZI - schematisch - stap 4 + instrumentatie

Onze flowmeters voor effluent afvalwater

Pulsar Greyline TTFM 6.1

Deze transit-time flowmeter is ideaal voor het meten van de doorstroom in gesloten systemen van o.a. behandeld schoon water en  onbehandeld water

Pulsar Greyline PTFM 6.1

Draagbare transit time flowmeter. Uitermate geschikt voor afvalwater- of slibstromen met een lage vaste-stof-concentratie.

Onze sonarsystemen voor slibverwerking

HAWK - Sultan Sonar System

HAWK Sultan

Krachtige sonar met laagfrequente transducer die eenvoudig door alle gesuspendeerde vaste stoffen heen dringt. Daardoor is dit instrument niet alleen in staat om het slibbedniveau op de bodem van een zuiveringsinstallatie, maar zelfs de lichtste vloklaag te meten.

HAWK Orca

De 4e generatie sonar speciaal ontwikkeld om de penetratie en kalibratiedichtheid van verdikkingsmiddelen en CCD’s te kunnen vergroten.

HAWK Orca - sonar system voor RWZI en AWZI

Andere oplossingen voor rioolwaterzuivering

4X3 influent afvalwater

Afvalwater influent

Hoe meet je het debiet van het ruwe afvalwater dat een RWZI instroomt? We vertellen over onze oplossingen.

4X3 beluchting slib RWZI

Beluchting

Hoe zorg je dat biologische processen maximaal renderen, maar zonder excessieve kosten.

RWZI vergister

De vergister

Hoe optimaliseer je het vergistingsproces en maximaliseer je de biogasproductie.