Riool- & afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) of Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) moeten 24/7 operationeel zijn. We vertellen in dit dossier hoe onze instrumenten hier in elke fase van het zuiveringsproces aan bijdragen.

Van Afval tot Energie: De Evolutie van Rioolwaterzuivering

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) werden ooit bedacht om afval- en rioolwater van o.a. voedselresten, menselijke uitwerpselen en chemische middelen te zuiveren. Zo wilde men watervervuiling reduceren en het milieu beschermen – en nog steeds is het primaire doel van deze installaties een gereinigde afvalstroom te creëren.

Maar eind 20e eeuw ontstond door een groeiend energie- en milieubewustzijn het besef dat er misschien nog wel meer mogelijk was met deze constante afvalstroom.

Door de verschillende technologische innovaties op het gebied van anaërobe vergisting en mestverwerkingstechnologieën, ontstonden er opeens nieuwe mogelijkheden. Daardoor werd het (economisch) haalbaar om biogas te produceren en te hergebruiken. Een ander voordeel was dat men uit de restanten van het zuiveringsproces kunstmest kon produceren.

In dit online dossier leggen we op grote lijnen uit tegen welke uitdagingen een RWZI bij deze werkzaamheden aanloopt, maar vooral ook hoe onze instrumenten helpen die te tackelen.

De meet- en regelinstrumentatie van een RWZI

De meet en regelinstrumenten die worden gebruikt zijn in eerste instantie belangrijk voor de operationele efficiëntie van de RWZI en het behalen van milieudoelstellingen. Door het constant monitoren en controleren van verschillende aspecten van het zuiveringsproces, worden verontreinigingen gedetecteerd en de behandeling geoptimaliseerd.

Er wordt op specifieke parameters gemeten zoals pH, zuurstofgehalte, temperatuur, turbiditeit, chemicaliën, stikstof- en fosforconcentraties en er wordt een scala aan meetinstrumenten ingezet: o.a. pH-meters, DO meters (Dissolved Oxygen), Conductiviteitsmeters, Turbiditeitsmeters, Ammonium-, nitraat- en fosfaatmeters en verschillende soorten flowmeters.

De data die deze meetinstrumenten verzamelen worden vervolgens geanalyseerd en gevisualiseerd. En dat is niet alleen om inzicht te krijgen in de prestaties van de RWZI, maar ook om besluitvorming te ondersteunen.

En wat doet Intercontrol?

In het geval van deze zuiveringsinstallaties ligt onze focus voornamelijk op de  flowmeting van natte stromen, luchtstroming en biogas.

De belangrijkste toepassingen van onze meters in de afvalwateromgeving zijn dan ook:

  • de debietmeting van het influent – het binnenstromende ruwe afvalwater;
  • de flowmeting in de beluchtingsregelingssystemen naar elk afzonderlijke tank van in het beluchtingsbassin;
  • het meten van het debiet van het vergistingsgas (biogas) en;
  • de flowmeting van het effluent – het uitgaande behandelde water.

Daarnaast bieden wij ook voor de meting van slib en de bezinkselniveaus zeer nauwkeurige instrumenten.

Afvalwater Influent

Hoe meet je het debiet van het ruwe afvalwater dat een RWZI instroomt? We vertellen je hier over de uitdagingen en onze oplossingen.

Beluchting

Hoe zorg je voor een zo optimaal mogelijk beluchtingsproces, zodat de biologische processen maximaal renderen, maar er geen excessieve kosten worden gemaakt.

De vergister

Ontdek ook hoe flowmeters worden ingezet om het vergistingsproces te optimaliseren en de biogasproductie te maximaliseren.

Afvalwater effluent

Is het belangrijk om van het gereinigde water dat weer het milieu instroomt het debiet te weten? We vertellen je in dit artikel waarom dat inderdaad zo is..