Is stortgas of biogas nauwkeurig te meten?

De wisselende samenstelling en massa van het gas maakt het namelijk moeilijk meetbaar voor de meeste instrumenten.
Nederland kent meer dan 30 vuilstortplaatsen; de laatste schakel in de afvalketen. Het afval dat hier terecht komt is in principe onbruikbaar. Desondanks is men in staat om zelfs uit deze resten waardevol materiaal te onttrekken en in te zetten voor duurzaam gebruik.

Groen biogas

Zo wordt het stortgas dat hier ontstaat ingezet voor bijvoorbeeld het bij-stoken van CV-ketels of gasmotor generatoren. Daarnaast wordt het percolaatwater opgevangen en gereinigd in een biologische waterzuiveringsinstallatie. Het biogas dat daarbij vrijkomt kan ook weer worden gebruikt in ons Nederlandse gasnetwerk, of als BioCNG, of bio-LNG. Omdat dit gas afkomstig is van een hernieuwbare energiebron wordt het ook wel ‘groen gas’ genoemd.

De uitdaging bij biogas meten

Door de wisselende samenstelling van het afval varieert ook de samenstelling (en daarmee de massa) van het gas. Dat maakt het moeilijk meetbaar voor de meeste meetinstrumenten. Toch is een exacte meting noodzakelijk, bijvoorbeeld om de hoeveelheid gas dat wordt afgefakkeld te registreren. RWZI’s moeten dit namelijk verantwoorden naar de gemeente.

De innovatieve oplossing van Kurz

Juist voor deze toepassing biedt de thermische gasmassameter van Kurz uitkomst. Deze meters worden toegepast om de geproduceerde hoeveelheid biogas te meten (actuele waarde) en te registreren (cumulatief totaal). Ook worden de meters toegepast in de flare gas toevoerleiding om de afgefakkelde hoeveelheid biogas te registreren tijdens stops of storingen van de afnemende installaties.

Hoe werkt de Kurz flowmeter?

Deze moderne transmitter past zijn meting aan d.m.v. een externe analyzer. Dit instrument kan de wisselende gassamenstelling in de gasstroom bepalen doordat deze het bestanddeel Methaan (CH4) in het gas meet. Die waarde wordt middels een analoog signaal naar de Kurz gas massa meter gestuurd, die op zijn beurt weer is voorzien van een zogenaamde ‘shifting gas-optie’. Hierdoor kan de meter zich steeds aanpassen aan de actuele gas massa.

De voordelen van Kurz

De Kurz flowmeter meet de gas massa en daarmee direct de gasstroom in Norm kubieke meters/uur (Nm3/h). Het meetinstrument is onafhankelijk van druk en temperatuur (separate druk- en temperatuurmetingen zijn dus niet nodig) en ook onafhankelijk van de gassamenstelling (door de shifting gas-optie).

De Kurz thermische gas-massa-flowmeters zijn verkrijgbaar met de volgende opties:

– WGF optie voor nat (condenserend) (bio) gas

– HHT optie voor temperaturen tot 500ºC

Kurz wet gas flowmeter 454FTB WGF sideview

Bekijk de specs van deze meter

KURZ 454FTB-WGF

Team Intercontrol helpt jou graag!

Wij assisteren je graag bij de installatie van het meetsysteem; van montage tot kalibratie. Inbouw op bestaande fakkels is mogelijk; indien nodig leveren wij de passtukken. De signaalverwerking wordt door ons geprogrammeerd op basis van de oude scaling. Hierdoor hoeft de bestaande software niet aangepast te worden, en dat bespaart veel tijd en geld. En omdat deze flowmeter zonder bewegende delen werkt, zijn de kosten voor onderhoud nagenoeg nihil.

Meer nieuwsberichten